2016 Fall Meeting

by | Sep 20, 2016 | News

The representatives of our Polish parishes of the Archdiocese of Newark had their meeting in Wallington on Monday, September 19, 2016. Among many things discussed at the meeting were: Mass for Polonia on October 8 in Newark, Marriage Encounter retreats, Marriage preparation sessions in Polish that are held in our Archdiocese.

Przedstawiciele polskich parafii Archidiecezji Newark spotkali się tym razem w Wallington, w poniedziałek, 19. września 2016 r. Wśród wielu dyskutowanych spraw można wymienić: Mszę dla Polonii w sobotę, 8. października w Newarku, rekolekcje Spotkań Małżeńskich, sesje przygotowania do małżeństwa po polsku.