W miesiącach jesiennych do nowych parafii udali się następujący księża:

  • Ks. Mariusz Łuksza – do parafii Świętej Rodziny (Holy Family) w Linden (administrator)
  • Ks. Mirosław Kusibab – do parafii Świętej Jadwigi (St. Hedwig) w Elizabeth (wikariusz)
  • Ks. Rafał Smoła – do parafii Matki Bożej Królowej Pokoju (Our Lady Queen of Peace) w Maywood (wikariusz)