Przenosiny, transfery w 2018 r.

Przenosiny, transfery w 2018 r.

Przenosiny, transfery w 2018 r.

Oto niepełna lista zmian personalnych w naszej Archidiecezji:

  • Ks. Edward Szpiech – z Garfield na emeryturę – dziękujemy za wieloletnią posługę m.in. u Św. Stanisława Kostki w Garfield
  • Ks. Mirosław Kusibab – z Garfield do Linden (par. Świętej Rodziny – administrator)
  • Ks. Wojciecj Jaśkowiak – z Belleville do Harrington Park (administrator)
  • Ks. Jarosław Zaniewski – z Jersey City do Newarku (Św. Kazimierza) (rezydent)
  • Ks. Marcin Fuks – neoprezbiter – do Mahwah (wikariusz)
  • Ks. Piotr Hałdaś SDS – z Bayonne do Garfield (proboszcz)
  • Ks. Andrzej Kujawa SDS – z Bayonne do Garfield (wikariusz)
Przenosiny, transfery w 2018 r.

Przenosiny, transfery w 2017 r… ciąg dalszy