Przenosiny księży – lato 2019

W ostatnim czasie (lipiec 2019) zostały ogłoszone następujące przenosiny naszych księży:

 • Ks. Robert Gajewski – do pustelni (Bethlehem Hermitage) w Chester, NJ (diecezja Paterson) (administrator)
 • Ks. Jacek Napora – do parafii Świętej Jadwigi (St. Hedwig) w Elizabeth, NJ (wikariusz)
 • Ks. Jan Radwan – do parafii Świętego Józefa (St. Joseph) w Oradell (wikariusz)
 • Ks. Jarosław Zaniewski – na kapelana sióstr zakonnych w Archidiecezji Los Angeles, CA (kapelan)
Msza Święta w 100-lecie Niepodległości Polski + foto i wideo

Msza Święta w 100-lecie Niepodległości Polski + foto i wideo

Msza Święta
w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości

 

W niedzielę 11 listopada 2018 roku nasz Polski Apostolat zgromadził ponad 1800 wiernych w Bazylice Archikatedralnej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Newarku. O godzinie 3 pm rozpoczęła się bardzo uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem JE Ks. Abp. Thomasa Wenskiego z Miami na Florydzie. Wszystkich obecnych powitał uroczyście Koordynator Polskiego Apostolatu – Ks. Kan. Dr Andrzej Ostaszewski. Homilię wygłosił Ks. Prał. Dr Tomasz Grysa z Nuncjatury przy siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku.

Na Mszy Świętej byli obecni m.in. przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP z Nowego Jorku z Panem Konsulem Maciejem Gołubiewskim, reprezentanci wielu organizacji polonijnych, instytucji finansowych i akademickich, szkół, zespołów. Byli obecni przedstawiciele wszystkich naszych polskich parafii w Archidiecezji Newark. Było też wiele osób spoza Archidiecezji. Mszę Świętą koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów.

Przenosiny księży – jesień 2018

W miesiącach jesiennych do nowych parafii udali się następujący księża:

 • Ks. Mariusz Łuksza – do parafii Świętej Rodziny (Holy Family) w Linden (administrator)
 • Ks. Mirosław Kusibab – do parafii Świętej Jadwigi (St. Hedwig) w Elizabeth (wikariusz)
 • Ks. Rafał Smoła – do parafii Matki Bożej Królowej Pokoju (Our Lady Queen of Peace) w Maywood (wikariusz)
Przenosiny, transfery w 2018 r.

Przenosiny, transfery w 2018 r.

Przenosiny, transfery w 2018 r.

Oto niepełna lista zmian personalnych w naszej Archidiecezji:

 • Ks. Edward Szpiech – z Garfield na emeryturę – dziękujemy za wieloletnią posługę m.in. u Św. Stanisława Kostki w Garfield
 • Ks. Mirosław Kusibab – z Garfield do Linden (par. Świętej Rodziny – administrator)
 • Ks. Wojciecj Jaśkowiak – z Belleville do Harrington Park (administrator)
 • Ks. Jarosław Zaniewski – z Jersey City do Newarku (Św. Kazimierza) (rezydent)
 • Ks. Marcin Fuks – neoprezbiter – do Mahwah (wikariusz)
 • Ks. Piotr Hałdaś SDS – z Bayonne do Garfield (proboszcz)
 • Ks. Andrzej Kujawa SDS – z Bayonne do Garfield (wikariusz)

Przenosiny, transfery w 2018 r.

Przenosiny, transfery w 2017 r… ciąg dalszy